About Us

Thành lập năm 2018, Sflow xây dựng trên cốt lõi là con người với đội ngũ là những kỹ sư am hiểu về thị trường ngành bơm công nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm.
Yếu tố con người luôn được Sflow đặt lên hàng đầu. Đầu tiên là Khách hàng, những người sử dụng sản phẩm, dịch vụ của công ty.
Kế đến là đội ngũ người cộng sự, chúng tôi hiểu rõ sức mạnh của con người, những người tạo dựng làm việc cần mẫn, hăng say, đầy nhiệt huyết, cống hiến cho công ty.
Và cuối cùng là người sáng lập và ban lãnh đạo công ty. Sflow được thành lập để kết nối giữa Khách hàng, đội ngũ cộng sự và người sáng lập.

Sflow hướng đến sự thành công (Success) dựa trên sự phát triển (Sviluppo – Tiếng Italia) các giải pháp bơm thông minh (Smart Solutions – Flow) cho lĩnh vực Cấp thoát nước, Xử lý nước thải, Năng lượng, các ngành Công nghiệp nặng & nhẹ trên toàn lãnh thổ Việt Nam (S – hình dạng đất nước Việt Nam) và xa hơn là các nước trong khu vực.

 1. TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TÔI
  Chúng tôi giải quyết các thách thức bơm công nghiệp khó khăn thông qua đổi mới và dịch vụ xuất sắc để cải thiện năng suất và giảm thời gian chết cho khách hàng của chúng tôi.

 2. VĂN HÓA CỦA CHÚNG TÔI
  Là một tổ chức tập trung vào khách hàng, chúng tôi khuyến khích đổi mới, học tập và hợp tác. Yếu tố con người (nhân sự) là sức mạnh lớn nhất của chúng tôi; kiến thức và chuyên môn của họ cho phép chúng tôi cung cấp các giải pháp công nghiệp hàng đầu.

 3. GIÁ TRỊ CỦA CHÚNG TÔI
  – XUẤT SẮC: Là một tổ chức tập trung vào khách hàng, chúng tôi khuyến khích đổi mới, học tập và hợp tác. Con người của chúng tôi là sức mạnh lớn nhất của chúng tôi, kiến thức và chuyên môn của họ cho phép chúng tôi cung cấp các giải pháp công nghiệp hàng đầu.
  – LÀM VIỆC ĐỘI NHÓM: Chúng tôi đạt được kết quả bằng cách làm việc cùng nhau như một đội. Chúng tôi hợp tác và hợp tác để đảm bảo thành công cho nhau.
  – CHĂM SÓC: Chúng tôi xác định giá trị đội ngũ của chúng tôi và hỗ trợ họ đạt được mục tiêu của họ. Chúng tôi quan tâm đến sự thịnh vượng của các thành viên trong nhóm và gia đình của họ.

CONTACT

Email: info@sflow.vn
Address: 11A Hong Ha, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Company: Sflow Technology Trading Co., Ltd.
Working times: 8:30 am to 5:00 pm

FANPAGE